[Home/Nieuws]  [Magazines]  [Meetings]  [Downloads]  [Redaktie]  [Geschiedenis]


't Klaphek is het officiŽle orgaan van Stichting Klaphek Publikaties Nederland en verschijnt onregelmatig. De stichting is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer S216337. Het doel van de stichting is het verspreiden van informatie over telecommunicatie en informatie-technologie vanuit een technisch-maatschappelijk perspectief en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Voor vragen aan de redaktie (alleen serieuze vragen) kunt u e-mailen naar redaktie@klaphek.nl.

Zoals wellicht bekend heeft PTT Post besloten vanaf 1 juni 1999 geld in rekening te brengen voor het aanhouden van een postbus. De redaktie van 't Klaphek heeft besloten hier niet aan mee te werken en heeft dus Postbus 272 opgezegd. 't Klaphek blijft natuurlijk nog wel online bereikbaar via redaktie@klaphek.nl . Mocht je toch nog iets willen sturen per snail mail, neem dan eerst contact op via email om een post adres af te spreken.

Nieuwe abonnementen worden niet meer afgegeven in verband met het online gaan publiceren van 't Klaphek. Abonnees die nog nummers te goed hebben kunnen kunnen een extraatje verwachten. Oude nummers worden in principe niet meer bijgedrukt omdat de inhoud electronisch beschikbaar is. Vragen gerelateerd aan abonnementen kunnen terecht op abo@klaphek.nl.

Voor zover het binnen de mogelijkheden van de redaktie ligt, is nagegaan dat de inhoud van de gepubliceerde artikelen op volstrekt wettige wijze is verkregen. Artikelen waarvan vermoed wordt dat publikatie in strijd is met de in Nederland geldende wetten, worden geweigerd. De redaktie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen artikelen te weigeren. Artikelen kunnen om redaktionele redenen worden verkort of gewijzigd; de desbetreffende auteur wordt hiervan in kennis gesteld als het aangeboden artikel is voorzien van naam en telefoon/adres/email. De redaktie aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor experimenten die met behulp van de informatie in het blad zijn uitgevoerd. De juistheid van de gepubliceerde elektrische schema's en computercode is de verantwoordelijkheid van de auteur en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redaktie.

 

Alle auteurs op een rijtje


/dev/null

BillSF
Devil's Eye
Dr. Phrankenstein
Ine Poppe
Isidorus
Jopiter
Leon
Lucifer
Mr Brownstone
Petra Poeldyck
Pdck
Sir Listerique
Soundtracer
Tla
Vsionair
Xavier


De informatie in 't Klaphek dient slechts een educatief doel. Gebruik van deze informatie zou strafbaar kunnen zijn. De redaktie wijst iedere verantwoordelijkheid voor gebruik door lezers van de in 't Klaphek opgenomen informatie af. De mening van een auteur weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de redaktie of uitgever.