[Home/Nieuws]  [Magazines]  [Meetings]  [Downloads]  [Redaktie]  [Geschiedenis]


Proloog
Beste hacker/phreaker,

Op 18 januari 1995 was het over met de pret, Nederland zat sinds die dag zonder een hackers/phreakers magazine. Rop Gongrijp had zijn geesteskindje 'Hack-Tic' te ziele gedaan. Op het feest waren diversen sprekers die elk zo hun eigen betoog hadden over het feit dat er nu geen magazine meer was voor de hacker/phreaker in Nederland. Vooral grappig was de vraag van een stoere jongeman met Utrechtse tongval, hoe het toch mogelijk was dat "zo'n slim hackersclubbie nog geeneens zo'n klein tijdschriffie als Hack-Tic in stand kan houden." Want zo moeilijk kon dat toch niet zijn? Waarop hij prompt werd uitgedaagd om het dan maar zelf over te nemen. Enigzins verrast maar nog steeds in de plooi nam hij deze uitdaging, met een vastberaden "OK, dat zal ik dan doen!" aan. We zullen zien dacht de zaal.

Welnu het is zover. Deze zelfde stoere man met utrechtse tongval zet het nu voort. Het blad is nieuw van opzet om aan de behoeftes van deze tijd te kunnen voldoen. Het blad gaat onder naam 't Klaphek schuil. In tegenstelling tot de Hack-Tic verschijnen wij wel regelmatig, namelijk 4 keer per jaar. En dat slechts voor het lullige bedrag van 25 piek per jaar. Losse nummers zullen noodgedwongen 7 piek gaan kosten.


Inval bij Sir Listerique
In de lente van 1996 is dan ook het eerste nummer van 't Klaphek verschenen. Op Maandag 17 juni werdt de redaktie opgeschrikt door een inval bij de toenmalige hoofdredakteur van 't Klaphek bij wie ondermeer de gehele administratie in beslag genomen. Tevens heeft de politie de voorraad Klapheks meegenomen. De ten laste legging is gericht aan Sir Listerique, maar de politie vond het niet nodig hem te arresteren. Waar hij van beschuldigd  wordt is nog niet duidelijk. Pogingen om de in beslag genomen administratie terug te krijgen konden niet rekenen op medewerking van de hermandad. Hoewel 't Klaphek juridisch gezien buiten deze zaak staat, belemmert de politie dus  wel de publikatie van ons blad. Als gevolg hiervan kan de verzending van Klapheks aan abonnees vertraging oplopen. Voorlopig wordt de zaak van politiezijde behandelt door de heren van de Ven en Philips van Bureau ComputerCriminaliteit regio Haaglanden te Wassenaar. In Juli 1996 heeft Listerique zijn taken als hoofdredakteur definitief neergelegd. De rest van de redaktie neemt zijn taken over. Onder hoede van deze redaktieleden zijn Klapheks 2 en 3 uitgebracht.


't Klaphek goes online
Door de toegenomen tijdsdruk van de redaktieleden is 't Klaphek er niet in geslaagd om zijn belofte om regelmatig te verschijnen na te komen. Als oprecht abonnee verwacht je tenminste drie maal per jaar een goed gevuld blad vol truuks, schema's en lezerspost. Een bekend persoon uit de Nederlandse hackerswereld zei ooit dat je een voltijds werkloos nodig hebt, om een dergelijk blad als 't Klaphek te maken. Na een wanhopige poging vers bloed aan te trekken om de redaktie te versterken, besloot de redaktie de zaken rigoreus anders aan te pakken. In samenwerking met de redaktie van het ezine Hollands Hacken hebben we besloten om online te gaan publiceren.Vanaf 1 september 1998 werd 't Klaphek als elektronische publicatie in werking gezet door geschikt materiaal te plaatsen. Ook materiaal uit oude nummers maakt daar deel van uit.

De toekomst?
Het is de bedoeling om van 't Klaphek weer een levend magazine te maken. Gaat dit lukken? Het is allemaal een grote verrassing.

De informatie in 't Klaphek dient slechts een educatief doel. Gebruik van deze informatie zou strafbaar kunnen zijn. De redaktie wijst iedere verantwoordelijkheid voor gebruik door lezers van de in 't Klaphek opgenomen informatie af. De mening van een auteur weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de redaktie of uitgever.