[Home/Nieuws]  [Magazines]  [Meetings]  [Downloads]  [Redaktie]  [Geschiedenis]


Veiligheidsonderzoek ABN AMRO HomeNet 2.0
Door Bastiaan Bakker en Richard Odekerken

Appendix B: Overzicht van de database tabellen

Appendix B: Overzicht van de database tabellen

ACCOUNT.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
ACC_ID           4 Autoincrement    
ACC_NUMBER         35 Alpha        
ACC_NAME          35 Alpha        
ACC_USAGE          2 Alpha        
ACC_CURCODE         3 Alpha        
ACC_SHORTNAME       10 Alpha        
ACC_STARTDATE        4 Date        
ACC_STARTAMOUNT       8 Number       
ACC_LASTBALDATE       4 Date        
ACC_LASTBAL         8 Number       
ACC_CREAUSR         8 Alpha        
ACC_CREADATE        8 Timestamp      
ACC_MODIFUSR        8 Alpha        
ACC_LASTDATE        8 Timestamp      
ACC_ACTIVE         2 Short Int      

ASSET.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
Ass_Code          10 Alpha        
Ass_ShortD         10 Alpha        
Ass_DescD         40 Alpha        
Ass_ShortF         10 Alpha        
Ass_DescF         40 Alpha        
Ass_ShortE         10 Alpha        
Ass_DescE         40 Alpha        
Ass_ShortG         10 Alpha        
Ass_DescG         40 Alpha        
Ass_Creausr         8 Alpha        
Ass_Creadate        8 Timestamp      
Ass_Modifusr        8 Alpha        
Ass_Lastdate        8 Timestamp      

BUDGET.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
BUD_CODE          10 Alpha        
BUD_DESC          30 Alpha        
BUD_CREAUSR         8 Alpha        
BUD_CREADATE        8 Timestamp      
BUD_MODIFUSR        8 Alpha        
BUD_LASTDATE        8 Timestamp      

CURRENCY.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
CUR_CODE          3 Alpha        
CUR_NAME          35 Alpha        
CUR_UNIT          8 Number       
CUR_RATEOFDAY        8 Number       
CUR_DATEDAILYRATE      4 Date        
CUR_LASTUPDTEDATE      4 Date        
CUR_STATUS         1 Alpha        
CUR_CREAUSR         8 Alpha        
CUR_CREADATE        8 Timestamp      
CUR_MODIFUSR        8 Alpha        
CUR_LASTDATE        8 Timestamp      
CUR_QUOTTYP         2 Short Int      
CUR_TYPUPD         2 Short Int      
CUR_DECCOD         2 Short Int      

DAP_ACNT.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
DAP_ID           4 Long Int      
DAP_NUMBER         35 Alpha        
DAP_NAME          35 Alpha        
DAP_SHORTNAME       10 Alpha        
DAP_USAGE          2 Alpha        
DAP_ACCESS         1 Logical       

DAP_USR.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
DUS_USRIDCODE       16 Alpha        
DUS_ACCID          4 Long Int      
DUS_PORID          4 Long Int      
DUS_ACCESS         1 Logical       
DUS_LCKKEY         10 Alpha        
DUS_LCKFLG         1 Logical       
DUS_CREAUSR         8 Alpha        
DUS_CREADATE        8 Timestamp      
DUS_MODIFUSR        8 Alpha        
DUS_LASTDATE        8 Timestamp      

EM_INDEX.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
EM_CODE           8 Alpha        
EM_TITLE          60 Alpha        
EM_STATUS          1 Alpha        
VIEWED           1 Logical       
EM_VALDAT          4 Date        

E_MAIL.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
EMA_SEQNB          4 Long Int      
EMA_ENTRYDATE        4 Date        
EMA_ENTRYTIME        8 Alpha        
EMA_CATEGORY        3 Alpha        
EMA_TITLE         80 Alpha        
EMA_LINE1         80 Alpha        
EMA_LINE2         80 Alpha        
EMA_LINE3         80 Alpha        
EMA_LINE4         80 Alpha        
EMA_LINE5         80 Alpha        
EMA_LINE6         80 Alpha        
EMA_LINE7         80 Alpha        
EMA_ISOLANG         2 Alpha        

LAST_NMB.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
Last_Pay_Number       4 Long Int      
Last_Sec_Number       4 Long Int      

MAINMENU.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
MNULBL           20 Alpha        
MNUSEQ           2 Alpha        
MNUCUR           20 Alpha        
MNUITEM          30 Alpha        
MNUTYP           2 Alpha        
MNUPROCESS         40 Alpha        
MNUSIZE           4 Long Int      
MNUREGUP          1 Logical       
DOWNLOADED         1 Logical       
FILENAME          8 Alpha        

MIRROR.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
Mi_Code           1 Alpha        
Mi_Source         10 Alpha        
Mi_Target         10 Alpha        
Mi_SourceOK         1 Logical       
Mi_TargetOK         1 Logical       
Mi_Key_Src         35 Alpha        
Mi_Key_Trg         35 Alpha        

ORDER.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
ORD_CODE          4 Long Int      
ORD_PORID          4 Long Int      
ORD_SECCODE        12 Alpha        
ORD_STATUS         2 Alpha        
ORD_TYPE          1 Alpha        
ORD_EXPDATE         4 Date        
ORD_TRAUNI         1 Alpha        
ORD_QUANTITY        8 Number       
ORD_PRICELIMIT       8 Number       
ORD_OPENCLOSE        1 Alpha        
ORD_SECAON         1 Logical       
ORD_SETID          8 Alpha        
ORD_DATE          4 Date        
ORD_OLDSTATUS        2 Alpha        
ORD_ERRCOD         10 Alpha        
ORD_ERRMSG         70 Alpha        
ORD_CREAUSR         8 Alpha        
ORD_CREADATE        8 Timestamp      
ORD_MODIFUSR        8 Alpha        
ORD_LASTDATE        8 Timestamp      
ORD_SENDED         1 Alpha        
ORD_SETID2         8 Alpha        
ORD_LIMCUR         3 Alpha        
ORD_AMOCUR         3 Alpha        
ORD_UNIT          3 Alpha        

ORDER_EX.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
OEX_TRAREF         16 Alpha        
OEX_NUMBER         35 Alpha        
OEX_ORDCODE         4 Long Int      
OEX_ORDPORID        4 Long Int      
OEX_ORDSECCODE       12 Alpha        
OEX_CURCODE         3 Alpha        
OEX_TRANSDATE        4 Date        
OEX_TRANSTIME        4 Time        
OEX_SECTYP         3 Alpha        
OEX_QUANTITY        8 Number       
OEX_UNITYPRICECUR      3 Alpha        
OEX_UNITYPRICE       8 Number       
OEX_TOTAMOUNTCUR      3 Alpha        
OEX_TOTAMOUNT        8 Number       
OEX_ORDCONF         3 Alpha        
OEX_INTDATE         4 Date        
OEX_INTTIME         4 Time        
OEX_TYPE          1 Alpha        
OEX_CREAUSR         8 Alpha        
OEX_CREADATE        8 Timestamp      
OEX_MODIFUSR        8 Alpha        
OEX_LASTDATE        8 Timestamp      

ORDER_TR.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
OTR_ID           4 Autoincrement    
OTR_ORDCODE         4 Long Int      
OTR_ORDPORID        4 Long Int      
OTR_ORDSECCODE       12 Alpha        
OTR_SEQNB          8 Alpha        
OTR_TYPE          1 Alpha        
OTR_TRANSACTTYPE      8 Alpha        
OTR_TRANSACTDATE      4 Date        
OTR_CURCODE         3 Alpha        
OTR_EFFECTCURR       3 Alpha        
OTR_EFFECTAMNT       8 Number       
OTR_EFFECTDEBCRED      1 Alpha        
OTR_QUANTITY        8 Number       
OTR_QUANTITYCURR      3 Alpha        
OTR_RATEVALUE        8 Number       
OTR_CURRENCYRATE      8 Number       
OTR_INTERESTDAY       8 Number       
OTR_VALUEDATE        4 Date        
OTR_DATATYPE        2 Alpha        
OTR_QUANTITYUNITY      3 Alpha        
OTR_2NDEFFECTCODE     10 Alpha        
OTR_QNTITYDEBCRED      1 Alpha        
OTR_BNKTRANSREF      16 Alpha        
OTR_CREAUSR         8 Alpha        
OTR_CREADATE        8 Timestamp      
OTR_MODIFUSR        8 Alpha        
OTR_LASTDATE        8 Timestamp      
OTR_QUOTTYPE        2 Short Int      
OTR_RATCURR         3 Alpha        

ORD_CONF.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
OCO_BNKTRAREF       10 Alpha        
OCO_ORDCODE        10 Alpha        
OCO_ORDPORID        4 Long Int      
OCO_ORDSECCODE       12 Alpha        
OCO_CURCODE         3 Alpha        
OCO_EXPDATE         4 Date        
OCO_EFFECTTYPE       3 Alpha        
OCO_QUANTITY        8 Number       
OCO_PRICELIMIT       8 Number       
OCO_INTDATE         4 Date        
OCO_INTTTIME        4 Time        
OCO_TRASTA         1 Alpha        
OCO_ORDREF         8 Number       
OCO_TRATYP         1 Alpha        
OCO_CREAUSR         8 Alpha        
OCO_CREADATE        8 Timestamp      
OCO_MODIFUSR        8 Alpha        
OCO_LASTDATE        8 Timestamp      
OCO_LIMCUR         3 Alpha        

PAYMENT.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
PAY_NBR           4 Long Int      
PAY_STATUS         2 Alpha        
PAY_ACCID          4 Long Int      
PAY_THICODE        10 Alpha        
PAY_RPANBR         4 Long Int      
PAY_RPAGROID        8 Alpha        
PAY_CREADATES        4 Date        
PAY_CREATIME        4 Time        
PAY_LASTMODIFDATE      4 Date        
PAY_LASTMODIFTIME      4 Time        
PAY_TRANSFTYPE       1 Alpha        
PAY_URGENT         1 Logical       
PAY_INTERNAL        1 Logical       
PAY_DEBACCNUM       35 Alpha        
PAY_BENNAME        35 Alpha        
PAY_BENCITY        35 Alpha        
PAY_BENACCNUM       35 Alpha        
PAY_AMOUNT         8 Number       
PAY_CNVTEDAMOUNT      8 Number       
PAY_INTAMOUNT        8 Number       
PAY_DECIMALAMOUNT      8 Number       
PAY_CURDEBACC        3 Alpha        
PAY_REFNUM         16 Alpha        
PAY_DESC1         70 Alpha        
PAY_DESC2         70 Alpha        
PAY_DESC3         70 Alpha        
PAY_EXECUTIONDATE      4 Date        
PAY_ORIGIN         2 Alpha        
PAY_REJECTCODE       10 Alpha        
PAY_REJECTTEXT       70 Alpha        
PAY_OLDSTATUS        8 Alpha        
PAY_VALUEDATE        4 Date        
PAY_ACCEPTGIROCODE     2 Alpha        
PAY_FORMCHAR        16 Alpha        
PAY_BUDCODE        10 Alpha        
PAY_CREAUSR         8 Alpha        
PAY_CREADATE        8 Timestamp      
PAY_MODIFUSR        8 Alpha        
PAY_LASTDATE        8 Timestamp      
PAY_SENDED         1 Alpha        
PAY_SETID          8 Alpha        
PAY_AMOUNTCUR        3 Alpha        

PAYM_SET.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
PAS_ID           8 Alpha        
PAS_NVBHASH        24 Alpha        
PAS_DTM          12 Alpha        

PORT.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
POR_ID           4 Autoincrement    
POR_CODE          10 Alpha        
POR_NUMBER         35 Alpha        
POR_NAME          35 Alpha        
POR_USAGE          2 Alpha        
POR_SHORTNAME        8 Alpha        
POR_ORIGIN         1 Alpha        
POR_CREAUSR         8 Alpha        
POR_CREADATE        8 Timestamp      
POR_MODIFUSR        8 Alpha        
POR_LASTDATE        8 Timestamp      

PORT_SEC.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
PSE_ID           4 Autoincrement    
PSE_PORID          4 Long Int      
PSE_SECCODE        12 Alpha        
PSE_DATE          4 Date        
PSE_QNTTYP         3 Alpha        
PSE_QNTUNI         5 Alpha        
PSE_QUANTITY        8 Number       
PSE_QNTDC          1 Alpha        
PSE_PRICUR         3 Alpha        
PSE_UNITYPRICE       8 Number       
PSE_EFFECTRATE       8 Number       
PSE_CURCODE         3 Alpha        
PSE_VALSEC         8 Number       
PSE_VALDC          1 Alpha        
PSE_INFO         210 Alpha        
PSE_TYPE          1 Alpha        
PSE_SECSTA         2 Alpha        
PSE_CREAUSR         8 Alpha        
PSE_CREADATE        8 Timestamp      
PSE_MODIFUSR        8 Alpha        
PSE_LASTDATE        8 Timestamp      
RATES.DB:

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
RAT_SECCODE        12 Alpha        
RAT_DATE          4 Date        
RAT_LOW           8 Number       
RAT_HIGH          8 Number       
RAT_CLOSERATEVALUE     8 Number       
RAT_CURR          3 Alpha        
RAT_VOL           8 Number       
RAT_TYPE          1 Alpha        
RAT_CREAUSR         8 Alpha        
RAT_CREADATE        8 Timestamp      
RAT_MODIFUSR        8 Alpha        
RAT_LASTDATE        8 Timestamp      


RECURPAY.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
RPA_NBR           4 Long Int      
RPA_GROID          8 Alpha        
RPA_THICODE        10 Alpha        
RPA_ACCID          4 Long Int      
RPA_STATUS         2 Alpha        
RPA_CREATIME        4 Time        
RPA_LASTMODIFDATE      4 Date        
RPA_LASTMODIFTIME      4 Time        
RPA_PAYMNTTYPE       2 Alpha        
RPA_DEBACCCUR        3 Alpha        
RPA_DEBACCNB        35 Alpha        
RPA_BENCODE        10 Alpha        
RPA_BENNAME        35 Alpha        
RPA_BENCITY        35 Alpha        
RPA_BENACCNB        35 Alpha        
RPA_AMOUNT         8 Number       
RPA_CNVERTEDAMNT      8 Number       
RPA_DESCRIPTION1      70 Alpha        
RPA_DESCRIPTION2      70 Alpha        
RPA_DESCRIPTION3      70 Alpha        
RPA_EXECUTIONDATE      4 Date        
RPA_LASTPAYDATE       4 Date        
RPA_NEXTPAYDATE       4 Date        
RPA_PERIODE         8 Number       
RPA_BEGIN          4 Date        
RPA_END           4 Date        
RPA_INTAMOUNT        8 Number       
RPA_DECAMOUNT        8 Number       
RPA_BUDCODE        10 Alpha        
RPA_CREAUSR         8 Alpha        
RPA_CREADATE        8 Timestamp      
RPA_MODIFUSR        8 Alpha        
RPA_LASTDATE        8 Timestamp      
RPA_TRSFERCUR        3 Alpha        

REGION.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
Reg_Code          10 Alpha        
Reg_DescD         40 Alpha        
Reg_ShortD         10 Alpha        

SEC.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
SEC_CODE          12 Alpha        
SEC_NAME          40 Alpha        
SEC_EFFECTSHORTNAM     35 Alpha        
SEC_STYCODE        10 Alpha        
SEC_CURCODE         3 Alpha        
SEC_ASSCODE         3 Alpha        
SEC_REGCODE         3 Alpha        
SEC_SCTCODE         3 Alpha        
SEC_SMALLCOUPON       8 Number       
SEC_EMISSIONDATE      4 Date        
SEC_PROVINT         8 Number       
SEC_DRAWBONDS1DATE     4 Date        
SEC_DRAWLASTDATE      4 Date        
SEC_CALLPUT         1 Alpha        
SEC_PIECEBYCONTR      8 Number       
SEC_EXECPRICE        8 Number       
SEC_EXPDATE         4 Date        
SEC_ATTEFFECT       12 Alpha        
SEC_SERIE          4 Alpha        
SEC_ORIGIN         1 Alpha        
SEC_QUOTYPE         3 Alpha        
SEC_CREAUSR         8 Alpha        
SEC_CREADATE        8 Timestamp      
SEC_MODIFUSR        8 Alpha        
SEC_LASTDATE        8 Timestamp      

SECTOR.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
SCT_CODE          10 Alpha        
SCT_SHORTD         10 Alpha        
SCT_DESCD         40 Alpha        

SEC_SET.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
SSE_ID           8 Alpha        
SSE_NVBHASH        24 Alpha        
SSE_DTM          12 Alpha        

SEC_STAT.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
SST_CODE          3 Alpha        
SST_SHORTD         10 Alpha        
SST_DESCD         40 Alpha        
SST_CREAUSR         8 Alpha        
SST_CREADAT         8 Timestamp      
SST_MODIFUSR        8 Alpha        
SST_LASTDATE        8 Timestamp      

SEC_TYPE.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
STY_CODE          10 Alpha        
STY_SHORTF         10 Alpha        
STY_DESCF         40 Alpha        
STY_SHORTD         10 Alpha        
STY_DESCD         40 Alpha        
STY_SHORTE         10 Alpha        
STY_DESCE         40 Alpha        
STY_SHORTG         10 Alpha        
STY_DESCG         40 Alpha        
STY_CREAUSR         8 Alpha        
STY_CREADATE        8 Timestamp      
STY_MODIFUSR        8 Alpha        
STY_LASTDATE        8 Timestamp      

SERIE.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
SER_Code          4 Alpha        
SER_Name          30 Alpha        

STA_GLOB.DB
 
Field name        Size Type
-------------------------------------------------
SGL_ACCID          4 Long Int      
SGL_CLBALDATE        4 Date        
SGL_EXTID          4 Long Int      
SGL_STNB          8 Number       
SGL_OPBALDATE        4 Date        
SGL_OPBALMNT        8 Number       
SGL_OPSIGNMNT        1 Alpha        
SGL_CLBALMNT        8 Number       
SGL_CLSIGNMNT        1 Alpha        
SGL_STATBANKID       35 Alpha        
SGL_TYPEOFINPUT       1 Alpha        
SGL_CREAUSR         8 Alpha        
SGL_CREADATE        8 Timestamp      
SGL_MODIFUSR        8 Alpha        
SGL_LASTDATE        8 Timestamp      
SGL_CLBALAMNTCUR      3 Alpha        

STA_MOVE.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
SMO_SGLEXTID        4 Long Int      
SMO_SEQUENCENB       4 Long Int      
SMO_SGLACCID        4 Long Int      
SMO_BKDATE         4 Date        
SMO_SGLSTNB         8 Number       
SMO_BUDCODE        10 Alpha        
SMO_VALDAT         4 Date        
SMO_AMNT          8 Number       
SMO_AMOUNTSIGN       1 Alpha        
SMO_LINE0         24 Alpha        
SMO_LINE1         65 Alpha        
SMO_LINE2         65 Alpha        
SMO_LINE3         65 Alpha        
SMO_LINE4         65 Alpha        
SMO_LINE5         65 Alpha        
SMO_LINE6         65 Alpha        
SMO_CREAUSER        8 Alpha        
SMO_CREADATE        8 Timestamp      
SMO_MODIFUSR        8 Alpha        
SMO_LASTDATE        8 Timestamp      
SMO_AMOCUR         3 Alpha        


THIRD_PT.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
THI_CODE          10 Alpha        
THI_BENNAME        35 Alpha        
THI_CITY          35 Alpha        
THI_ACCNUM         35 Alpha        
THI_BUDCODE        10 Alpha        
THI_CREAUSR         8 Alpha        
THI_CREADATE        8 Timestamp      
THI_MODIFUSR        8 Alpha        
THI_LASTDATE        8 Timestamp      
USERFILE.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
USR_IDCODE         16 Alpha        
USR_PASSWORD        25 Alpha        
USR_LGTHPASSW        4 Long Int      
USR_NAME          35 Alpha        
USR_SHORTC         3 Alpha        
USR_ISOLANG         2 Alpha        
USR_RETRYCOUNTER      8 Number       
USR_LASTLOGONDATE      4 Date        
USR_LASTLOGONTIME      4 Time        
USR_LASTMODIFDATE      4 Date        
USR_LASTMODIFTIME      4 Time        
USR_OLDPASSW1       25 Alpha        
USR_OLDPASSW2       25 Alpha        
USR_LASTPASSMODDAT     4 Date        
USR_LASTPASSMODTIM     4 Time        
USR_PASSVALIDCYCLE     8 Number       
USR_STATUS         1 Alpha        
USR_VIOLATIONSTATU     40 Alpha        
USR_LOCK          8 Number       
USR_LSTMSGVIEWED      8 Number       
USR_LSTCOMPMSGVIEW     8 Number       
USR_COLOR         10 Alpha        
USR_BEEPENABLE       1 Alpha        
USR_TOKENNUMBER       8 Alpha        
USR_AUTLEV         1 Alpha        
USR_AGENT          1 Alpha        
USR_PRR           3 Alpha        
USR_SYS           1 Alpha        
USR_CREAUSR         8 Alpha        
USR_CREADATE        8 Timestamp      
USR_MODIFUSR        8 Alpha        
USR_LASTDATE        8 Timestamp      

USERSET.DB

Field name        Size Type
-------------------------------------------------
UST_USRIDCODE       16 Alpha        
UST_ACCID          4 Long Int      
UST_PORID          4 Long Int      
UST_PRODUCTCODE      10 Alpha        
UST_CREAUSR        16 Alpha        
UST_CREADATE        8 Timestamp      
UST_MODIFUSR        8 Alpha        
UST_LASTDATE        8 Timestamp      
Vorige Inhoudsopgave Volgende

De informatie in 't Klaphek dient slechts een educatief doel. Gebruik van deze informatie zou strafbaar kunnen zijn. De redaktie wijst iedere verantwoordelijkheid voor gebruik door lezers van de in 't Klaphek opgenomen informatie af. De mening van een auteur weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de redaktie of uitgever.